ınventories for future years

Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar İsim, Muhasebe