actual loss

gerçek zarar
gerçek tam zayi
gerçek toplam zarar