admissible evidence

  1. kabul edilebilir delil
  2. kabul edilebilecek delil
  3. kabul edilebilecek tanıklık
  4. muteber delil
muteber delil
bir belgenin delil olarak kabul edilip edilmeyeceğine karar vermek Fiil
delilin kabul edilmesine hükmetmek Fiil