agree upon sth

  1. Fiil bir konuda biriyle anlaşmak
  2. Fiil aynı fikirde olmak