allotment letter

  1. bir şirketçe çıkarılan tahvilleri satın almak isteyenlere gönderilen ve kendilerine düşen pay miktarlarını belirten mektup
  2. İsim kısa dağıtım sirküleri
  3. İsim tahsis miktarları
bir şirketin yeni ihraç ettiği hisselerden satın almak için müracaat eden kişiye
tahsis mektubu
kendisine ayrılan hisse adedini bildiren mektup
bir şirketin hisselerinden satın almak Fiil