1. Zarf nasıl/ne olursa olsun, her halükârda, herhangi bir şekilde/tarzda, yine de.
    He may not like my visit,
    but I shall go and see him anyway: O ziyaretimden hoşlanmayabilir, fakat yine de gidip onu göreceğim.
  2. Zarf (bkz: anyhow ).
  3. Zarf dikkatsizce, baştan savma.
    Don't do the job just anyway.