apportion part of profits to a particular tax year

  1. Fiil kârların bir bölümünü belli bir vergi dönemine paylaştırmak