1. değer biçici, muhammin, kıymet takdir eden, değerlendiren.
(US) gümrük bilirkişisi
sigorta eksperi
kıymet takdir eden gümrük memuru
(hazine) gümrük muhammini
(US) kıymet takdir eden gümrük memuru
bilirkişi
resmi muhammin
vergi takdir memuru
yeminli muhammin
muhammin ücreti
gümrük antreposu İsim
(US) gümrük antreposu İsim