appropriate sb's ideas

  1. Fiil birinin fikirlerini kendi fikirleriymiş gibi benimsemek