assess cost

  1. İsim kıymet takdir masrafları
  2. İsim vergilendirme için yapılan masraflar