avukat İsim, Hukuk
medeni hukuk davası İsim
adli emanet
davalı olmak.
dava edilebilmek Fiil
kanunen mecburi
kanunen icra mevkiine konulabilecek sözleşme
kanunen icra mevkiine konabilecek sözleşme
(US) avukat
davavekili
kanuni hasar tazminat talebi
dava edilebilir borç
dava dilekçesi İsim, Usul Hukuku
dava konusu
davada savunmak Fiil
(US) bir davayı kazanmak Fiil
hukuki himaye almak Fiil
hiçbir kanuni çaresi olmamak Fiil
hiç bir kanuni çaresi olmamak Fiil
kanunî vâris/ mirasçı. İsim
dava açmak Fiil
kanuni ehliyetsizlik
kesinleşmiş hüküm İsim, Hukuk
kesinleşmiş karar
davanın muallakta olması
mahkemede karar bekliyor
kanuni kovuşturma
kanuni takibat
kanun yoluyla geri alma
sergeant ile ayni anlama gelir. kıdemli avukat/dava vekili.
hukukçu
aleyhinde dava açmak Fiil
birine dava açmak Fiil
hususi hukuk davası İsim
hususa hukuk davası İsim
(US) dava
bir davayı kazanmak Fiil
kanun ve hakkaniyet çerçevesinde Zarf, Hukuk
biriyle davası olmak Fiil
her hal ve şerait altında ve bizatihi umum veya birey veya bireyler için muzır olan veya tehlike oluşturan fiil
örf ve âdet hukukuna göre
medeni hukuka göre
biraz hukuk okumak Fiil
Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun Özel Isim, Hukuk
kanunu dinlemek Fiil
kanunu hiçe saymak Fiil
kanunu hiçe saymak Fiil
kanuna kulak asmamak Fiil