bir vergiden kaçınmak Fiil
gelir vergisinden kaçınmak amacıyla yapılan mülkiyet devri İsim, Hukuk
gelir vergisi kaçırmak amacıyla mülkiyet devri