be caught on the wrong foot

  1. hazırlıksız yakalanmak.
    The party started on the wrong foot: Toplantı aksiliklerle başladı.