be within an ace of …

  1. Fiil …e ramak kalmak
  2. Fiil neredeyse … olmak
  3. Fiil az kalsın … olmak
  4. Fiil …i kılpayı kaçırmak
  5. Fiil …den kılpayı kurtulmak
  6. Fiil …in eşiğine gelmek