birşeyin sonucu olarak ortaya çıkmak

  1. Fiil to proceed from something