1. İsim kemik külü: gübre olarak ve ince porselen yapımında kullanılır.