borderline case

  1. İsim, Psikanaliz sınır vaka
  2. ara durum
  3. belirsiz durum
  4. sınır vak'a