bread and butter

  1. kazanç ya da geçim yolu
  2. kişinin geçimini sağladığı biçim
  3. Fiil tereyağlı ekmek
  4. maddeci
  5. sıradan
ekmeğini kazanmak Fiil
kendi bindiği dalı kesmek Fiil
kendi menfaatine halel getirmek Fiil
kişinin geçimini sağladığı en önemli iş
ekonomik günlük sorunlar İsim
günlük ekonomik sorunlar İsim
şükran mektubu.
müsbet kafalı program