break through the obligations of treaty

  1. Fiil bir antlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmemek
bir antlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmemek Fiil