buy turnover

  1. kâr etmeden ya da cüzi kârla büyük çapta satış yapabilmek