dövme demir, dövülgen demir, yavaş ısıtılıp soğutularak dövülgen hale getirilen dökme demir.
sıkı disiplin
sağlam iradeli
yalanlanamaz
çürütülemez
dökme demirden/fonttan yapılmış. Sıfat
değişmez, sert, katı.
a cast-iron rule. Sıfat
sağlam, kuvvetli, demir gibi.
a cast-iron stomach: sağlam mide.
a man of cast-iron will:
kuvvetli/demir gibi irade sahibi bir adam.
a cast-iron excuse: tam/makbul mazeret.
a cast-iron guarantee: sağlam güvence.
Sıfat