1. biçimli
  2. açık seçik
  3. kesin
  4. temiz pak
  5. bölüşmeli reasürans anlaşmasının feshedilmesi halinde
  6. reasürörün cari rizikolar ve muallak hasarlarla ilgili sorumluluğunu da aynı zamanda sona erdiren hesap şekli
düzgün/muntazam kesilmiş, yontulmuş, hatları düzgün, temiz, efendi.
a clean-cut young boy. Sıfat
kesin, açık seçik, şüpheye yer bırakmayan, yanıltmaz.
a clean-cut explanation that was quickly understood. Sıfat
biçimli, düzgün, muntazam.
a clean-cut hair style. Sıfat