come into your own

  1. Fiil çok faydalı olmak
  2. Fiil çok yararlı olmak
  3. Fiil çok iyi olmak
(a) kendi malına sahip olmak, asıl sahibini bulmak, (b) lâyık olduğu mevkie erişmek, (c) kendi alanına/ihtisasına girmek.
hakkını almak Fiil