come to oneself

  1. (a) kendine gelmek, ayılmak, (b) kendine/iradesine hâkim olmak.
  2. kendine gelmek, ayılmak, şuuruna hâkim olmak.