1. Fiil doğrulamak, (istemeye istemeye) teslim/ikrar/itiraf/kabul etmek.
  to concede that one is wrong:
  yanıldığını/haksızlığını kabul etmek.
  The government conceded defeat as soon as the election results were known.
 2. Fiil vermek, ihsan etmek, terketmek, ayrıcalık tanımak, imtiyaz bahşetmek.
  After the First World War, Germany
  conceded her neighbors much valuable land.
 3. Fiil (yenileceğini anlayınca) oyunu bırakmak/terketmek, (oyundan) vazgeçmek.
gol yemek Fiil, Futbol
bir hususta karşıdakinin dediğini kabul etmek Fiil
bir ayrıcalık tanımak Fiil
bir imtiyaz tanımak Fiil
birine bir üstünlük tanımak Fiil
birine birşeyi gönülsüzce vermek Fiil
birine birşeyi isteksizce vermek Fiil
bir kara parçasını terk etmek Fiil
pes demek Fiil