corporation property

  1. (US) şirket malvarlığı (Br) belediye malı
  2. şirket mal varlığı
emlakçılık şirketi
Gayrimenkullerinin en az yarısı ABD'de bulunan şirket Rekabet Hukuku