counter card

  1. fiyat etiketi
  2. tezgâh kartı
  3. tezgâhın üstüne ya da ürünün yanına konulacak reklam malzemesi