current cost accounting

  1. İsim cari maliyet muhasebesi
  2. enflasyondan ötürü meydana gelen fiyat değişikliklerini
  3. İsim masraflardaki değişmeleri
  4. aktiflerin değerlerinde düzeltmeler yapılmasını
  5. vb hesaba katan muhasebe yöntemi
  6. cari maliyet muhasebesi sistemi
enflasyon muhasebesi İsim, Muhasebe