diastolic pressure

  1. gevşem basıncı: gevşem sonunda atardamardaki kan basıncının ulaştığı en düşük değer.