1. (a) (bir şeyi) yemeye başlamak, (b) inceden inceye araştırmak, sıkı araştırma yapmak, tahkik etmek.
    The
    police is digging into this case. (c) batırmak, daldırmak.
    dig fork into meat. (d) (durumunu) sağlamlaştırmak/pekiştirmek.
    I had a short time to dig myself into the new job.
cari borçları ödemek için tasarruflara el atmak Fiil