disaster area

  1. (a) felaket bölgesi: felakete/âfete (sel, deprem vb.) uğramış bölge, (b) hükümetin âcil yardım sağladığı bölge.