1. İsim, Hukuk takdir yetkisi
 2. İsim takdir
 3. İsim takdir hakkı
 4. İsim ketumiyet, ketumluk, ihtiyat, teenni.
  Throwing all discretion to the winds, he blurted out the truth.
 5. İsim müstakil karar verebilme yeteneği/kabiliyeti, takdir/değerlendirme hakkı/yeteneği.
  I won't tell you
  what time to leave; you're old enough to use your own discretion.
 6. İsim (a) uygun görme, onama, tensip. (b) tefrik, temyiz, iyiyi kötüden ayırabilme yeteneği.
  years of discretion:
  olgunluk çağı, rüşt, aklın hâkim olduğu yıllar.
  He reached the age of discretion.
 7. İsim ayırma.
takdir hakkını kötüye kullanmak Fiil
takdir yetkisini kötüye kullanmak Fiil
kendi dilerse eğer
(birinin) takdirine/tensibine göre.
The hours of the meeting will be fixed at the chairman's discretion.

at your discretion: istediğiniz zamanda/şekilde/tarzda, nasıl uygun görürseniz, nasıl tensip ederseniz.
kendi takdirine bırakılmak Fiil
birinin takdirine bırakmak Fiil
birinin takdirine bırakmak Fiil
kendi takdir hakkını kullanmak Fiil
takdir yetkisini kullanmak Fiil
mutlak takdir hakkı
serbest takdir yetkisi
takdir hakkının kötüye kullanılması
ihtiyatlı hareket etmek Fiil
idarenin takdir yetkisi
idari tasarruf İsim, Kamu Yönetimi
(yasal hakların elde edildiği) reşitlik çağı, sinni rüşt.
to be/come of age: reşit olmak, sinni rüşte erişmek.
sorumluluk yaşı: bir kimsenin eylemlerinden yasal olarak sorumlu olduğu yaş.
temyiz yaşına erişmek Fiil
dilediği gibi (bir müşterinin borsa simsarına uygun gördüğü fiyata hisse alıp satması için verdiği talimat
nasıl takdir buyurursanız
dilediğiniz zamanda
birinin takdir yetkisine bırakılmak Fiil
takdirine kalmak Fiil
(sır saklama bakımından) güvenilir olmak Fiil
serbest takdir yetkisine sahip olmak Fiil
takdir hakkını serbestçe kullanabilmek Fiil
mahremiyeti
iş hayatı gizliliği
reşit olmak Fiil
birine bir sır tevdi etmek Fiil
cezai ehliyet
takdir derecesi
ihtiyatlı davranma
takdir hakkının kullanılması
irade özgürlüğü
tam takdir yetkisi olmak Fiil
şahsi tasarruf İsim
takdir yetkisi
takdir hakkı
geniş takdir hakkı
geniş takdir yetkisi
takdirine bırakılmış
borsa simsarı ile müşterisi arasında bazı alım satımları müşteriye danışmadan yapabilmeyi olanaklı kılan anlaşma
temkinli adam
soğukkanlı adam
takdir meselesi
takdir yetkisi
mesleğin gerektirdiği sır saklama
mesleki gizlilik
takdir yetkisinin kapsamı
kayıtsız şartsız teslim.
ihtiyatlı kullanmak Fiil
temyiz kudretine sahip olunan yıllar İsim
Basiret ve tedbir cesaretten evlâdır (Basiret, selametin anasıdır).
bir mahkemenin takdir yetkisi İsim
hâkimin takdir yetkisi
yönetim kurulunun takdiri
hâkimin takdirine bırakılmak Fiil
mahkemenin takdir yetkisine bırakılmak Fiil
bir şey hakkında itidal ve incelik göstermek Fiil
para cezasının tutarı hâkimin takdirine bırakılmıştır
tam hareket serbestisine sahip olmak Fiil
...'i ...'in takdirine bırakmak Fiil
mahkemenin takdir yetkisinde