1. İsim fark(lılık), ayrım, ayrılık, eşitsizlik, nispetsizlik, benzemezlik.
kur farklılığı
ücret ayrılığı
mevki farkı
yaş farkı