edge closer

  1. Fiil yavaş yavaş yaklaşmak
  2. Fiil yavaşça yaklaşmak