elephant's-foot

  1. İsim fil ayağı
    (Testudinaria Elephantipes): G. Afrikada yetişen ve yerelmasına benzer yumru kökü yenilen
    tırmanıcı bir bitki.
    Hottentot's bread ile ayni anlama gelir.