enter one's name

  1. Fiil adını kaydettirmek
  2. Fiil adını kaydetmek
  3. Fiil adıni kaydetmek