1. Geçişli Fiil (hastalık, nefret, öfke vb.) şiddetlendirmek, vahimleştirmek, ağırlaştırmak, şiddetini artırmak, vahamet
    kazandırmak, kızıştırmak, kötüleştirmek.
    exacerbated relations between employers and workers.
  2. Geçişli Fiil kızdırmak, öfkelendirmek, sinirlendirmek.