excess value

(nakliyat tekne poliçesinde geminin değerinin gerçek değerinin altında belirtildiği durumda sigortacının
kendini koruması için akdettiği poliçe