1. uygun, muvafık, münasip, yararlı, elverişli.
  She thought it expedient not to tell her mother where she had been.
 2. (doğru ve âdilâne olmaktan ziyade) şahsî çıkar/menfaat sağlayan.
  It would be expedient to change the rule.
 3. çıkarcı, menfaatperest, siyasî /şahsî çıkar/menfaat peşinde koşan.
  This solution is more expedient than just.
 4. âcil, seri, çabuk, tez.
 5. çare, önlem, tedbir, (bir maksada ulaştıracak) yol.
  As I've forgotten my key, the only expedient is
  to climb through the window.
 6. araç, vasıta, bir işi yapmaya yarayan şey.
yerindelik İsim, Hukuk
çare olarak
yardımcı vasıta
acele çare
bir çare bulmak Fiil
uygun politika değişikliği
bir güçlüğün kestirme çözüm yolu