bu ilkeye göre bir şahıs
sahibi bulunduğu otomobilin aile üyelerinden birince hatalı kullanılması sonucunda meydana gelen zarardan sorumlu olur