gönlü bulanmak Fiil
kendini çok hasta hissetmek Fiil
fenalaşmak Fiil