1. (a) güvenmek, dayanmak, bel bağlamak.
    I am figuring on (getting) a $200 pay increase. (b) planlamada)
    gözönünde tutmak, nazarı itibara almak, hesaba katmak.
    You had better figure on running into heavy traffic leaving the city: Şehirde yoğun bir trafikle karşılaşacağını kesaba katmalısın.
listede olmak Fiil
listede adı bulunmak Fiil
bir listede adı bulunmak Fiil
(US) başarıyla sonuçlanacağını beklemek Fiil
birinin daha erken geleceğini hesaplamış olmak Fiil