fit for work

  1. çalışabilir (sağlam
  2. işe elverişli
  3. işe uygun
  4. işe yatkın