gain or loss

  1. kâr-zarar (bir hesap dönemi sonunda meydana gelen net sonuç , değerlerin azalıp çoğalmasını sonuçlandıran işlem
kâğıt üzerinde kâr ya da zarar
kâğıt üzerinde kâr ya da zarar (bir portföydeki menkul kıymetlerin henüz gerçekleşmemiş kârları veya zararları İsim