1. İsim gaz torbası/balonu, gaz toplamaya/depolamaya mahsus elâstikî torba.
  2. İsim lâf ebesi, palavracı, geveze.
lafazan
gaz torbası İsim
geveze