get to the bottom of

  1. Fiil köküne inmek
  2. Fiil sebebini bulmak
  3. Fiil bir sorunu çözmek