gross national product

  1. İsim, Ekonomi gayrisafi milli hasıla
  2. İsim gayrısafi millî hasıla.
potansiyel verim (potansiyel gayri safi milli hâsıla
potansiyel gayri safi milli hasıla
bir yıl içinde tüm kaynakların (toprak , işgücü ve sermaye) tam kullanılması durumunda üretilen mallar
ve hizmetlerin son veriminin değeri
gayrisafi milli hasıla (GSMH) İsim, Ekonomi
brüt gayri safi milli hâsıla
tam çalışma boşluğu
brüt milli hâsıla anahtarı
gayri safi milli hâsılanın büyüme oranı trendi
gayri safi milli hasılanın büyüme oranı trendi