group concern

  1. İsim grup (birbirinden bağımsız şirketlerin rekabete karşı koymak amacıyla ortak bir yönetim altında birleşmeleri