hair splitting

kılı kırk yarma, en ince ayrıntılar üzerinde durma.
kılı kırk yaran.