hayatta başarıya ulaşmak

  1. Fiil to make something of yourself